Woning opleveren

Als u verhuist, moet u aan veel dingen denken. Om het u gemakkelijk te maken vindt u hier alle benodigde informatie over de huuropzegging en de checklist huuropzegging.

Stap

1

Stap

2

Eindinspectie

Bij de eindinspectie controleren we of de woning volgens afspraak is opgeleverd. Als alles in orde is, kunt u gelijk de sleutels inleveren.

Stap

3

Sleutel inleveren

U levert de sleutels in op de datum en wijze, die u met onze technisch adviseur heeft afgesproken. Waar en wanneer u de sleutels aflevert staat vermeld op het opnameformulier dat u heeft ontvangen tijdens de opname van uw woning. U betaalt voor elke dag dat de sleutels langer in uw bezit blijven een vergoeding ter hoogte van de daghuur.

Stap

4

Eindafrekening

U ontvangt van ons een vertreknota waarop de eindafrekening staat. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Dit zijn niet alleen de bedragen vermeld op het inspectieformulier maar ook te veel of te weinig betaalde huur. Dit laatste geldt voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV). En ook voor de verrekening van kosten als de woning niet volgens afspraak is opgeleverd.