Betalingsachterstand

Het is belangrijk dat u de huur iedere maand op tijd betaalt. De huur voor uw woning moet uiterlijk voor de eerste dag van de maand zijn overgeschreven. Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw huurbetalingen. Een huurachterstand kan immers snel oplopen.

Voorkom achterstand met De VoorzieningenWijzer

Vanhier Wonen wil graag voorkomen dat u financieel in de problemen raakt. Daarom hebben al onze huurders de mogelijkheid om (gratis) deel te nemen aan De VoorzieningenWijzer. Dit is een zeer succesvol hulpmiddel om uw financiële situatie op orde te krijgen én te houden. Zo ontstaat minder risico op schulden. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek wordt uw financiële situatie onder de loep genomen. Hiervoor gebruiken we de slimme applicatie van De VoorzieningenWijzer die alle (gemeentelijke) regelingen en toeslagen kent. We kunnen dan direct actie ondernemen en zorgen dat eventuele aanvragen ingediend worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of om u aan te melden.

Stappenplan

Als er sprake is van huurachterstand, doorlopen we een aantal stappen:

Stap

1

Herinnering

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald, dan proberen wij zo snel mogelijk met u in contact te komen om u te bewegen alsnog de huur te betalen. Tevens sturen wij u binnen een week een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u de huur alsnog aan ons over te maken.

Mocht u al vaker een eerste herinnering van ons hebben gehad dan wordt deze stap overgeslagen en ontvangt u van ons direct een aanmaning!

Stap

2

Aanmaning

Wanneer er geen betaling volgt op onze herinnering, krijgt u van ons een aanmaning. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder en start een formeel traject. U betaalt dan naast de huur ook de incassokosten.

Neem dus direct contact met ons op als u een probleem krijgt met het betalen van de huur. Wacht niet, want hoe hoger uw huurachterstand oploopt, hoe groter de problemen worden. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Dit zou een betalingsregeling kunnen zijn. Die is kosteloos.

In dat geval betaalt u elke maand een bepaald bedrag extra naast de lopende huur om de huurachterstand af te lossen. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar de hulpverleningsinstanties.

Stap

3

Deurwaarder

Hebben wij de deurwaarder ingeschakeld, dan zijn de kosten van de deurwaarder voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten. Tijdens deze periode dient u contact op te nemen met de deurwaarder en niet met Vanhier Wonen.