Welkom Over Vanhier Wonen Nieuws en publicaties Laatste nieuws Schade aan uw inboedel door wateroverlast? Neem contact op met uw inboedelverzekering

Schade aan uw inboedel door wateroverlast? Neem contact op met uw inboedelverzekering

Leestijd: 2 min

Zoals u weet hebben we in onze regio de afgelopen week te maken gehad met extreme wateroverlast. Gelukkig zijn al onze bewoners ongedeerd en zijn we, op een paar ondergelopen kelders en lekkages na, gespaard gebleven van de rampspoed die in veel dorpen in de buurt heeft plaatsgevonden. We zijn natuurlijk heel blij dat de schade aan onze woningen minimaal is, maar toch is het vervelend voor de huurders die water in de kelder hebben gehad of een lekkage hadden. Misschien zijn er spullen verloren gegaan of onbruikbaar geworden.

Vergoeding via inboedelverzekering

Vanhier Wonen adviseert al haar huurders om een inboedelverzekering af te sluiten. Voor nieuwe huurders is dit zelfs verplicht! Vanhier Wonen is namelijk niet verantwoordelijk voor het uitkeren van een vergoeding voor schade aan uw bezittingen die is ontstaan door hevige regenval. U kunt bij de verzekeraar van uw inboedelverzekering terecht om aanspraak te maken op schadevergoeding als gevolg van de wateroverlast. Ook zogenaamde gevolgschade door het uitvallen van elektriciteit en andere voorzieningen valt in veel gevallen onder de dekking van de inboedelverzekering.

Eigen verantwoordelijkheid

Voordat een verzekeraar besluit om de opgelopen schade (deels) te vergoeden, zal hij eerst willen beoordelen of u er alles aan hebt gedaan om de schade te voorkomen. Wanneer u bijvoorbeeld ramen open hebt laten staan, dan zal de verzekeraar minder snel geneigd zijn om de opgelopen schade te vergoeden en draait u helaas zelf voor de kosten op… 

Check uw polisvoorwaarden

Om precies te weten waar u recht op hebt in geval van schade door wateroverlast, adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering goed na te lezen. Hierin staat in welke situaties uw verzekeraar de schade wel vergoedt en wanneer niet.

Schade aan uw woning

Heeft u schade aan uw woning? Dit kunt u bij ons melden, wij zullen de schade dan bekijken en beoordelen wie verantwoordelijk is voor de schade en het oplossen van de storing. U kunt dit bij ons melden via een reparatieverzoek op onze website, via e-mail of via telefoon.