Welkom Over Vanhier Wonen Nieuws en publicaties Laatste nieuws Maatschappelijke visitatie Vanhier Wonen

Maatschappelijke visitatie Vanhier Wonen

Leestijd: 3 min

Vanhier Wonen heeft een maatschappelijke functie, want het is onze plicht om te zorgen voor kwalitatief goede, betaalbare en passende huisvesting. Of we voldoen aan onze maatschappelijke plicht, wordt eens in de vier jaar gecontroleerd. Dan worden onze maatschappelijke prestaties in beeld gebracht in een visitatierapport. Dit rapport wordt opgesteld door een onafhankelijke organisatie. De visitatiecommissie van Ecorys heeft ons recent beoordeeld over de periode 2018-2021. Zij hebben hier een uitgebreid rapport over geschreven, waar we graag wat meer over vertellen. Voor ons is dit rapport heel belangrijk, want zo leren we op welke punten we onze organisatie en dienstverlening kunnen verbeteren.

Zo werkt het

Voordat de maatschappelijke visitatie begint moet Vanhier Wonen eerst een document opstellen waarin wordt aangegeven waar we voor staan, wat we willen bereiken, waar we nu staan en hoe we het maatschappelijk functioneren van Vanhier Wonen en de lokale driehoek beoordelen.

De beoordeling van de maatschappelijke prestaties vindt plaats vanuit vier perspectieven: 1) Presteren naar Opgaven en Ambities, 2) Presteren volgens Belanghebbenden, 3) Presteren naar Vermogen, en 4) Governance van maatschappelijk presteren. Conclusie is dat Vanhier Wonen op al deze punten tussen de 7,5 en 8 scoort.

Mooie cijfers waar we zeer tevreden over zijn, maar zolang er mogelijkheden zijn om te verbeteren, blijven we daaraan werken. 

Hierna zullen we over ieder onderdeel een korte toelichting geven:

Presteren naar Opgaven en Ambities

De visitatiecommissie is na het bekijken en uitpluizen van alle documenten van mening dat wij op een goede manier invulling geven aan onze maatschappelijke taak: zorgen voor kwalitatief goede, betaalbare en passende huisvesting. We krijgen hiervoor een mooie 7.5 als eindcijfer. Met name op gebied van specifieke doelgroepen en betaalbaarheid scoren we goed.

Presteren volgens Belanghebbenden

Gemeentes en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) zijn zeer betrokken bij Vanhier Wonen. Zij zijn daarom onze belangrijkste belanghebbenden. Uit de gevoerde gesprekken met gemeentes, de HBV, politie, zorg- en welzijnsinstellingen blijkt dat zij zeer tevreden zijn over de samenwerking met Vanhier Wonen én over de door ons geleverde prestaties. Op het gebied van de samenwerking worden hoge cijfers gegeven en wordt waardering uitgesproken. Met name de HBV is op dit vlak erg tevreden! Daarom beoordeelt de visitatiecommissie Vanhier Wonen op dit onderdeel met een 7,9.

Presteren naar Vermogen

De visitatiecommissie beoordeelt het Presteren naar Vermogen met een goed; een 8. Ze geven aan dat we goede aandacht hebben voor de manier waarop we met ons vermogen (ons vastgoed én ons geld), waarbij ook de belanghebbenden zijn betrokken, omgaan. We kijken hierbij naar wat belangrijk is; wat moet eerst gebeuren en wat kan nog even wachten. Ook letten we er op hoe we ruimte in ons vermogen maken en hoe we dat vervolgens gebruiken. Het uitvoeren van projecten in de regio in de omgeving van het traditionele werkgebied in Voerendaal is daar een goed voorbeeld van.

Governance van maatschappelijk presteren

De visitatiecommissie beoordeelt de Governance (de manier van besturen) van maatschappelijk presteren met een 7,5. Vanhier Wonen heeft een ondernemingsplan opgesteld met een langetermijnvisie en daarin hebben we strategische activiteiten benoemd. Onze prestaties houden we goed bij in de kwartaalrapportages. En wanneer een situatie daarom vraagt, sturen we tijdig bij. Volgens de visitatiecommissie worden de verschillende belanghebbenden in ons werkgebied op een goede manier betrokken.

Het rapport

Het volledige rapport kunt u lezen door op deze link te klikken.