Welkom Over Vanhier Wonen Nieuws en publicaties Laatste nieuws Huisvesting van statushouders

Huisvesting van statushouders

Leestijd: 3 min

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en dus in ons land mogen blijven. De overheid helpt deze groep mensen bij het opbouwen van hun bestaan in Nederland; hun nieuwe thuisland. Vanaf het moment dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, heeft deze persoon recht op een woning. Gemeenten zijn volgens de Huisvestingswet verplicht om voor huisvesting van statushouders te zorgen. Dat doen zij in veel gevallen samen met woningcorporaties, want statushouders komen normaal gesproken niet terecht in een particuliere huurwoning. Zo heeft de gemeente ook Vanhier Wonen gevraagd om mee te werken aan de opvang van statushouders. Dat doen wij graag, want ook deze mensen verdienen volgens ons een thuis.

 

Gemeente Voerendaal

In de Gemeente Voerendaal is circa 1 op de 4 woningen een sociale huurwoning. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Statushouders “landen” dus in die 25% van de woningen in de Gemeente Voerendaal. Dit betekent dat 75% van de bewoners van de woningen in de Gemeente Voerendaal hier nagenoeg niets van merkt.

Toekennen woning

De gemeente is verplicht om via de halfjaarlijkse taakstelling statushouders te huisvesten en heeft hierover afspraken gemaakt met Vanhier Wonen. Wij hebben geen keuze in de verhouding statushouders:“reguliere” woningzoekenden of in de plek waar de statushouder gaat wonen. Het is wel onze taak om de statushouders te plaatsen die aan ons toegewezen worden, en daar werken we natuurlijk aan mee.

Wanneer wij van de gemeente doorkrijgen dat er een statushoudersgezin klaar is om gehuisvest te worden kijken wij of de eerstvolgende woning die vrijkomt geschikt is voor dit gezin. Daar bedoelen we mee dat we onder andere kijken of de woning past bij de samenstelling van het huishouden. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld geen eenpersoonshuishouden in een eengezinswoning. De statushouder moet de woning die hem wordt toegewezen overigens wel accepteren, want hij heeft geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum.

Urgentie

Soms gebeurd het dat een statushouder sneller een woning krijgt dan iemand die al een tijdje staat ingeschreven bij Thuis in Limburg. Dit komt omdat statushouders, net als andere urgente woningzoekers, via een speciale regeling versneld kans maken op een woning. In het geval van de statushouders is deze regeling in het leven geroepen omdat anders op een andere plek een enorm probleem ontstaat. Bijvoorbeeld in de asielzoekerscentra. Dat is de reden dat deze groep een hoge urgentie heeft en daarom soms sneller een woning krijgt toegewezen. Vanhier Wonen heeft hier geen invloed op.

Lening

Statushouders moeten, net als al onze andere huurders, gewoon huur betalen. Omdat statushouders geen bezittingen hebben, krijgen ze in veel gevallen van de gemeente een lening om bijvoorbeeld de eerste maand huur te betalen of om spullen te kopen voor de inrichting van hun woning. Deze lening moet worden terugbetaald en is dus geen gift.

Vragen?

Hebt u vragen over het toekennen van woningen aan statushouders? Neem dan gerust contact met ons op!