Publicaties

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 Vanhier Wonen
Highlights jaarverslag 2022 - Vanhier Wonen
ANBI-formulier 2022
Highlights jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 Vanhier Wonen
ANBI-formulier
Jaarverslag 2020 VanHier Wonen
ANBI-formulier
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Ondernemingsplan(nen)

Ondernemingsplan 2020 - 2024
Ondernemingsplan 2015 - 2019
Ondernemingsplan 2011 - 2014

Informatie over huurzaken

Schema Passend toewijzen
Richtlijnen buitenruimte / tuin
Sociaal statuut Parkstad Limburg
Huisregels
Brochure huur opzeggen in 5 stappen
Algemene huurvoorwaarden
Rechten en plichten bij de huur van een woning
Aanvraag medehuurderschap
Huuropzeggingsformulier
De hennepconvenant Limburg
SEPA machtigingsformulier

Brochures onderhoud, ZAV etc.

Brochure energiearmoede - Samen besparen
Snelle energiebespaartips voor thuis
ZAV aanvraag voor zonnepanelen
ZAV brochure
ZAV aanvraag formulier
Huurders ABC

Governance

Maatschappelijke Visitatie 2018-2021
Vanhier Wonen
Klokkenluidersregeling
Statuten Vanhier Wonen
Rooster van aftreden - RvC
Reglement van de Remuneratiecommissie
Reglement van de RvC
Visitatierapport
Woningstichting Voerendaal 2014-2017
Visie op toezicht en bestuur
Reglement klachtencommissie
Integriteitsbeleid
Governancecode

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2023
Gemeente Beekdaelen
Prestatieafspraken 2023
Gemeente Voerendaal
Prestatieafspraken 2023
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Addendum prestatieafspraken 2023
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieafspraken 2024
gemeente Voerendaal
Prestatieafspraken 2024
gemeente Beekdaelen

Woonwijzers

Woonwijzer januari 2024
Woonwijzer november 2023
Woonwijzer juli 2023
Woonwijzer september 2023
Woonwijzer augustus 2023
Woonwijzer oktober 2023
Huurkrant 2023
Huurkrant 2023
Woonwijzer in de Onder Ons van 8 maart 2023
Woonwijzer in de Onder Ons van 8 maart 2023
Woonwijzer in de Onder Ons van 25 januari 2023
Woonwijzer in de Onder Ons van 25 januari 2023
Woonwijzer in de Onder Ons
van november 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
28 augustus 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van januari 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van februari 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van maart 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van april 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van mei 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
Juni 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van juli 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van september 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van 29 september 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van 20 oktober 2021
Column Leon Creugers in Onder Ons
November 2021
Woonwijzer in de Onder Ons van 14 december 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
December 2021
Woonwijzer in de Onder Ons
van 2 februari 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
van 16 februari 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
van 9 maart 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
13 april 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
Mei 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
Juni 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
van 22 juni 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
van 20 juli 2022
Woonwijzer in de Onder Ons
van 7 september
Woonwijzer in de Onder Ons
van 5 oktober 2022
Woonwijzer 2 november 2022
Woonwijzer april 2023
Woonwijzer mei 2023

Vanhier Wonen in de media

De Etalage - week 5/2024
Nieuwbouwwoningen Sint Geertruid opgeleverd; woningen Banholt binnenkort in verhuur

Privacy verklaring (AVG)

Privacy Verklaring Vanhier Wonen