Drie of meer personen AOW gerechtigd

Vraag 3: wat is uw bruto huishoudinkomen (lees hier waar uw huishoudinkomen uit bestaat)? Kies uit de twee mogelijkheden:

Minder dan € 36.675,=
Meer dan € 36.675,=