Drie of meer -persoonshuishouden

Vraag 2: had een van de bewoners op 1 januari van het vigerende jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt?

Ja
Nee